Reda... z dobrym klimatem

Aktualności

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
04.04 2024
UWAGA!   Informujemy wszystkich naszych odbiorców, że na naszym serwerze uruchomone jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Usługa dostępna jest pod adresem ebok.koksik.com.pl . Zachęcamy do zalogowania się i korzystania z wsz...
Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
29.02 2024
Uwaga! Na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późniejszymi zmianami) wartość współczynnika nakładu nieodnaw...
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
26.12 2023
Nazwa zadania: Połączenie systemu ciepłowniczego MPCK „Koksik” z gdyńską siecią ciepłowniczą zasilaną z elektrociepłowni PGE EC w Gdyni.   Koszt kwalifikowany zadania: 2 540 530,28 PLN   Kwota oraz fo...
Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła
09.10 2023
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 29.09.2023 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku Wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowana średnia zmiana cen i stawek opłat jes...
Mapa termowizyjna Redy
27.09 2023
W marcu 2021 roku wykonano nocne naloty celem pozyskania zdjęć termowizyjnych. Na ich podstawie opracowano ortofotomapy termalne, które pozwoliły zlokalizować straty na sieciach ciepłowniczych i uprzedzić większe awarie. W tr...
Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła 2023
07.07 2023
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 2.06.2023 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wniosek uwzględnia nowe warunki dostawy ciepła i&n...
Informacja dotycząca cen maksymalnych w okresie 01.03.2023-31.12.2023
27.02 2023
W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ...
Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z OZE
31.01 2023
Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dost...
Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
31.01 2023
Uwaga! Na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późniejszymi zmianami) wartość współczynnika nakładu nieodnaw...
UWAGA! Nowa Taryfa dla ciepła 2022/2023
18.11 2022
Szanowni Państwo,   niniejszym informujemy, że w dniu 16.11.2022 r. decyzją nr OGD.4210.73.2022.503.XV.EKo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona XV Taryfy dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa. Średni wzrost ...
Uwaga - złożyliśmy wniosek o zmianę Taryfy dla ciepła
30.09 2022
Informacja o złożeniu w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 11.08.2022 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wn...
Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa URE III zmiany Taryfy dla ciepła 2022
22.06 2022
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 15.06.2021 r. decyzją nr OGD.4210.49.2022.503.XIV.WA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfa dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa. Średni wzrost opł...
Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła
31.05 2022
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowany średni wzrost opłat za ciepło to 5,7...
Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa URE II zmiany Taryfy dla ciepła 2022.
26.04 2022
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 14.04.2021 r. decyzją nr OGD.4210.21.2022.503.XIV.WA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfa dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa. Średni wzrost opł...
Planowana przerwa w dostawie ciepła w rejonie ul. Garncarskiej 9, 11, 17 i Obwodowej 27.
26.04 2022
OGŁOSZENIE:  Informujemy naszych odbiorców w Redzie, że z uwagi na konieczność wykonania prac na sieci ciepłowniczej w dniu 27.04.2022 r. (środa) w godz. od 7.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby cen...
Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła
25.03 2022
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 23.03.2022 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowany średni wzrost opłat za ciepło to 14,...
Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa URE zmiany Taryfy dla ciepła 2022
17.02 2022
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 14.02.2021 r. decyzją nr OGD.4210.68.2021.503.XIV.WA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfa dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa. Średni wzrost opł...
Informacja o aktualizacji wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła
20.01 2022
Szanowni Państwo,niniejszym informujemy, że w dniu 18.01.2022 r., w związku z brakiem reakcji Urzędu Regulacji Energetyki na nasz wniosek z dnia 14.12.2021 r., wystąpiliśmy z aktualizacją wspomnianego wyżej wniosku o zmianę zatwierdzonej w d...
Uwaga! - złożyliśmy wniosek o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła.
17.12 2021
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 14.12.2021 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowany średni wzrost opłat za ciepło to 5,5...
Planowana przerwa w dostawie ciepła.
19.10 2021
OGŁOSZENIE:  Informujemy naszych wszystkich odbiorców w Redzie, że z uwagi na konieczność wykonania prac na sieci ciepłowniczej w dniu 20.10.2021 r. (środa) w godz. od 7.00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na p...
Uwaga! - nowa taryfa dla ciepła 2021
18.10 2021
Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.44.2020.503.XIV.WA z dnia 15 października 2021 r. zatwierdził nową Taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne "Koksik" Sp. z o.o....
Kamery na kominie MPCK Koksik
19.04 2021
Szanowni Państwo, dzięki naszej wspólnej inicjatywie z Telwizją Kablową "Chopin" (https://tkchopin.pl), oraz przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Redzie, 19 marca 2021 r zostały uruchomione kamery internetowe na kominie naszej ciepłow...
Informacja o ograniczeniach związanych z koronawirusem.
16.03 2020
UWAGA! Informujemy naszych wszystkich klientów, że z powodu istniejącego obecnie zagrożenia epidemicznego chorobą COVID 19 zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia z dniem 16 marca 2020 r.  do odwołania ograniczeń bezpośredniego kontakt...
Modernizacja systemu odpylania kotłów WR-10
01.12 2015
Przetarg dotyczy dostawy wraz z montażem wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i elementów do Modernizacji systemu odpylania kotłów WR-10 nr 1, 2 i 3 w ciepłowni miejskiej przy ul. Obwodowej 52 w Redzie należącej d...