Reda... z dobrym klimatem

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla systemu ciepłowniczego MPCK „Koksik” w Redzie w 2023 r.

Uwaga!

Na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późniejszymi zmianami) wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla systemu ciepłowniczego Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” w Redzie w roku 2023 wynosi:

WH = 1,3


Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla systemu ciepłowniczego wykorzystuje się przy obliczaniu wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną, która jest podstawą do obliczania charakterysyki energetycznej budynków lub lokali mieszkalnych.

Wskaźnik WH jest dostępny w zakładce "Do pobrania"