Reda... z dobrym klimatem

Informacja o złożeniu w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w dniu 2.06.2023 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wniosek uwzględnia nowe warunki dostawy ciepła i świadczenia usługi przesyłowej po połączeniu systemu ciepłowniczego MPCK „Koksik” z systemem gdyńskim i ograniczeniem produkcji ciepła w ciepłowni przy ul. Obwodowej na rzecz zakupu ciepła produkowanego w PGE EC w Gdyni. Wnioskowana średnia zmiana cen i stawek opłat jest o 11,68% niższa (dla odbiorców Grupy 1 – minus 15,53%, dla odbiorców grupy 1a – minus 10,49%) od obecnie stosowanych. Z racji tej, że nowe ceny i stawki opłat nie będą niższe niż wartości graniczne określone w obowiązującej do końca bieżącego roku Ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 lutego 2023 r. poz. 295) odbiorcy, o których mowa w artykule 4.1 będą ponosili opłaty zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianej ustawie.

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

Jarosław Kubera