Reda... z dobrym klimatem

Trzecia zmiana Taryfy dla ciepła 2022

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w dniu 15.06.2021 r. decyzją nr OGD.4210.49.2022.503.XIV.WA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfa dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa.

Średni wzrost opłat za ciepło i usługę przesyłu i dystrybucji według nowych cen i stawek opłat wyniesie 5,72% (6,16% dla I grupy odbiorców, 5,64% dla grupy Ia).

Powody wzrostu cen i stawek opłat jest wzrost cen opału z 795 zł/t na 1 100 zł/t.

Nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywały od 01.07.2022 r. Taryfa dla ciepła została opublikowana w dniu 15.06.2022 r. w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 386 (1646) na stronie Urzędu Regulacji Energetyki:https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html.

 

 

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

Jarosław Kubera