Reda... z dobrym klimatem

Mapa termowizyjna Redy

W marcu 2021 roku wykonano nocne naloty celem pozyskania zdjęć termowizyjnych. Na ich podstawie opracowano ortofotomapy termalne, które pozwoliły zlokalizować straty na sieciach ciepłowniczych i uprzedzić większe awarie.

W trosce o środowisko i mniejszą emisję CO2 Partnerzy Projektu udostępniają mapy termowizyjne mieszkańcom z rejonu wykonanych zdjęć.

Dzięki aplikacji WWW możemy obejrzeć pojedyncze budynki, przeanalizować straty lub wykonać pomiary odległości i powierzchni. W związku z tym zapraszamy do korzystania z aplikacji publikującej dane w rejonie naszego miasta.  

Zachęcamy do kliknięcia na poniższy link a następnie wybrania podświetlonej nazwy naszego miasta.  

 

TERMOWIZJA | GDYNIA | RUMIA | WEJHEROWO | REDA (obliview.com)