Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa URE III zmiany Taryfy dla ciepła 2022
22.06 2022
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 15.06.2021 r. decyzją nr OGD.4210.49.2022.503.XIV.WA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfa dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa. Średni wzrost opł...
Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła
31.05 2022
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowany średni wzrost opłat za ciepło to 5,7...

Telefon:

+48 58 678 35 18

E-mail:

biuro@koksik.com.pl

Fax:

+48 58 678 67 00

ul. Obwodowa 52

84-240 Reda

Nasi Partnerzy