Informacja o aktualizacji wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła
20.01 2022
Szanowni Państwo,niniejszym informujemy, że w dniu 18.01.2022 r., w związku z brakiem reakcji Urzędu Regulacji Energetyki na nasz wniosek z dnia 14.12.2021 r., wystąpiliśmy z aktualizacją wspomnianego wyżej wniosku o zmianę zatwierdzonej w d...
Uwaga! - złożyliśmy wniosek o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła.
17.12 2021
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 14.12.2021 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowany średni wzrost opłat za ciepło to 5,5...

Telefon:

+48 58 678 35 18

E-mail:

biuro@koksik.com.pl

Fax:

+48 58 678 67 00

ul. Obwodowa 52

84-240 Reda

Nasi Partnerzy