Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa URE zmiany Taryfy dla ciepła 2022.
26.04 2022
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 14.04.2021 r. decyzją nr OGD.4210.21.2022.503.XIV.WA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfa dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa. Średni wzrost opł...
Planowana przerwa w dostawie ciepła w rejonie ul. Garncarskiej 9, 11, 17 i Obwodowej 27.
26.04 2022
OGŁOSZENIE:  Informujemy naszych odbiorców w Redzie, że z uwagi na konieczność wykonania prac na sieci ciepłowniczej w dniu 27.04.2022 r. (środa) w godz. od 7.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby cen...

Telefon:

+48 58 678 35 18

E-mail:

biuro@koksik.com.pl

Fax:

+48 58 678 67 00

ul. Obwodowa 52

84-240 Reda

Nasi Partnerzy