Reda... z dobrym klimatem

Informacja dotycząca cen maksymalnych w okresie 01.03.2023-31.12.2023

W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r.

Przewiduje on, że wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Dlatego też, w każdym okresie rozliczeniowym będą porównywane ceny: średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą [1] powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe [2], cena dostawy ciepła [3] oraz maksymalna cena dostawy ciepła [4].

W rozliczeniach z Odbiorcami będzie stosowana cena najniższa.

 

Użyte powyżej określenia oznaczają:

[1] średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą - wynika z ustawy z 15 września 2022 r. (150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu i oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z innych paliw)

[2] średnia stawka opłat za usługi przesyłowe – wyliczona ze stałych i zmiennych stawek za przesyłanie ciepła na podstawie taryfy przedsiębiorstwa

[3] cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie taryfy przedsiębiorstwa

[4] maksymalna cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie cen z 30 września 2022 r. powiększonych o 40% opublikowane przez Prezesa URE do dnia 25 lutego 2023 r.

 

Poniżej artykułu dostepny jest link do pobrania opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacji o cenach maksymalnych wraz z załacznikiem dotyczącym naszego przedsiębiorstwa.

 

 

Ponieważ zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r., w naszym systemie ciepłowniczym przy obecnie obowiązującej Taryfie dla ciepła najkorzystniejszy dla odbiorców o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy jest system rozliczeń z wykorzystaniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, od 1 marca 2023 będzie w dalszym ciągu stosowany ten sam system rozliczeń, jaki obowiązywał w styczniu  2023 r.

 

Grupa odbiorców I j.m. netto
cena za zamówioną moc cieplną (miesięcznie) zł/MW 5 544,39
cena ciepła zł/GJ 90,63
cena nośnika ciepła zł/m3 47,62
stawka opł. stałej za usługi przesyłowe (miesięcznie) zł/MW 3 231,80
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 17,15
   
Grupa odbiorców Ia j.m. netto
cena za zamówioną moc cieplną (miesięcznie) zł/MW 5 544,39
cena ciepła zł/GJ 90,63
cena nośnika ciepła zł/m3 47,62
stawka opł. stałej za usługi przesyłowe (miesięcznie) zł/MW 4 472,79
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 25,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów ustawy.