Reda... z dobrym klimatem

Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w dniu 23.03.2022 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowany średni wzrost opłat za ciepło to 14,66%.

Powodem złożenia wniosku jest:

  • wzrost cen opału - miału węgla kamiennego z 382 na 795 zł/t,
  • wzrost cen uprawnień do emisji CO2 (EUA) z 74,20 na 83,64 euro/EUA, co przy uwzględnianych w kalkulacji cen ciepła ostatnich średnich 60 notowaniach giełdowych i odpowiadającym im kursie walutowym (zł/euro) daje kwotę 392,91 zł/EUA w stosunku do 348,69 zł/EUA w obecnie stosowanej taryfie dla ciepła.

Zmiana taryfy powinna wejść w życie od dnia 1 maja 2022 r., jednakże z uwagi na procedury działania URE, nie możemy jednoznacznie określić terminu zakończenia rozpatrywania taryfowego.

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

Jarosław Kubera