Reda... z dobrym klimatem

Zmiana Taryfy dla ciepła 2022

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w dniu 14.02.2021 r. decyzją nr OGD.4210.68.2021.503.XIV.WA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfa dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa.

Średni wzrost opłat za ciepło i usługę przesyłu i dystrybucji według nowych cen i stawek opłat wyniesie 10,28% (11,25% dla I grupy odbiorców, 10,07% dla grupy Ia).

Jedynym, niezależnym od działalności MPCK „Koksik”, czynnikiem zwyżki cen jest wzrost opłat za emisję CO2 ustalany w oparciu o 60 ostatnich (od 26.10.2021 r. do 17.01.2022 r.) notowań giełdowych uprawnień EUA i odpowiadającym im średnim kursom zł/EURO wg NBP.

Zmieniona Taryfa dla ciepła będzie obowiązywała od 01.03.2022 r. do 31.10.2022 r.

Taryfa dla ciepła została opublikowana w dniu 14.02.2022 r. w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 99 (1360) na stronie Urzędu Regulacji Energetyki:https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

 

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

Jarosław Kubera