Reda... z dobrym klimatem

Taryfa dla ciepła 2021

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.44.2020.503.XIV.WA z dnia 15 października 2021 r. zatwierdził nową Taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne "Koksik" Sp. z o.o.

Taryfa będzie obowiązywała od 1 listopada 2021 przez okres 12 miesięcy.

Pełny tekst taryfy wraz z decyzją Prezesa URE zamieszczoną w Biuletynie Branżowym URE Nr 312 z dnia 10 grudnia 2019 r. można pobrać z zakładki "Do pobrania" lub klikając na poniższy załącznik.

Informujemy, że średni wzrost opłat za ciepło, usługę przesyłu i dystrybucji według nowych cen i stawek opłat wyniesie 37,95% (43,48% dla I grupy I, 36,81% dla grupy Ia). Głównymi, niezależnymi od działalności MPCK „Koksik” czynnikami zwyżki cen są:

  • wzrost opłat za emisję CO2 o 246% (z 2 517 357 na 6 183 875 zł),

wzrost cen zakupu opału o 48,06%.