Reda... z dobrym klimatem

Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w dniu 29.09.2023 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku Wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowana średnia zmiana cen i stawek opłat jest o 8,36% niższa od obecnie stosowanych.

Zmiana taryfy powinna wejść w życie od dnia 1 grudnia 2023 r., jednakże z uwagi na procedury działania URE, nie możemy jednoznacznie określić terminu zakończenia rozpatrywania wniosku taryfowego.

 

Prezes Zarządu

Jarosław Kubera