Reda... z dobrym klimatem

Taryfa dla ciepła 2022/2023

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy, że w dniu 16.11.2022 r. decyzją nr OGD.4210.73.2022.503.XV.EKo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona XV Taryfy dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa.

Średni wzrost opłat za ciepło wraz z przesyłem i dystrybucją wyniesie 41,78% (46,86% dla I grupy odbiorców, 40,54% dla grupy Ia).

Powodem wzrostu cen i stawek opłat jest wzrost wszystkich kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r. dla odbiorców wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, część kosztów wytwarzania ciepła będzie rekompensowana, co oznacza, że dotychczasowe ceny i stawki opłat za ciepło się nie zmienią, natomiast zmienione zostały opłaty za przesył i dystrybucję – wzrosły o 33,7% dla grupy I i o 20% dla grupy 1a.

Nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywały od 01.12.2022 r. Taryfa dla ciepła została opublikowana w dniu 16.11.2022 r. w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 742 (2002) na stronie Urzędu Regulacji Energetyki:

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

Jarosław Kubera