Reda... z dobrym klimatem
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
26.12 2023
Nazwa zadania: Połączenie systemu ciepłowniczego MPCK „Koksik” z gdyńską siecią ciepłowniczą zasilaną z elektrociepłowni PGE EC w Gdyni.   Koszt kwalifikowany zadania: 2 540 530,28 PLN   Kwota oraz fo...
Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła
09.10 2023
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 29.09.2023 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku Wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowana średnia zmiana cen i stawek opłat jes...

Telefon:

+48 58 678 35 18

E-mail:

biuro@koksik.com.pl

Fax:

+48 58 678 67 00

ul. Obwodowa 52

84-240 Reda

Nasi Partnerzy