Reda... z dobrym klimatem

Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowany średni wzrost opłat za ciepło to 5,73%.

Powodem złożenia wniosku jest wzrost cen opału - miału węgla kamiennego z 795 zł/t na 1 100 zł/t.

Zmiana taryfy powinna wejść w życie od dnia 1 lipca 2022 r., jednakże z uwagi na procedury działania URE, nie możemy jednoznacznie określić terminu zakończenia rozpatrywania taryfowego.

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

Jarosław Kubera