Reda... z dobrym klimatem

Informacja o złożeniu w URE wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła

Informacja o złożeniu w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w dniu 11.08.2022 r. złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę obecnie obowiązującej Taryfy dla ciepła. Wnioskowany średni wzrost opłat za ciepło to 64,8%.

Powodem złożenia wniosku jest wzrost wszystkich kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Zmiana taryfy powinna wejść w życie od dnia 1 listopada 2022 r., jednakże z uwagi na procedury działania URE, nie możemy jednoznacznie określić terminu zakończenia rozpatrywania taryfowego przez ten urząd.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) w okresie od 01.10.2022 r do 30.04.2023 r. dla odbiorców wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, część kosztów wytwarzania ciepła będzie rekompensowanych, co oznaczać będzie, że ceny i stawki opłat za ciepło się nie zmienią.

W celu ograniczenia wzrostu cen i stawek opłat za ciepło i usługę przesyłową przystąpiliśmy do realizacji połączenia systemów ciepłowniczych Redy i Gdyni. Inwestycja ta umożliwi nam zakup znacznie tańszego ciepła produkowanego w Elektrociepłowni PGE w Gdyni. Obecnie, na ukończeniu są procedury formalne i w najbliższym czasie przystąpimy do realizacji prac.

Z poważaniem:  

Prezes Zarządu Jarosław Kubera