Reda... z dobrym klimatem

Cennik dla Ciebie

Prezentujemy Państwu tabelę aktualnie obowiązujących w MPCK "Koksik" cen i stawek.

 

Zbiór cen i stawek obowiązujących w MPCK "Koksik" od 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r. (OGD.4210.73.2022.503.XV.EKo) (Biuletyn Branżowy URE Ciepło z 16.11.2022 r., Nr 742 (2002))

 


 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata roczna Opłata miesięczna
Grupa odbiorców Grupa odbiorców
Grupa I Grupa Ia Grupa I Grupa Ia
a b c d e f g
1. Cena netto za zamówioną moc  cieplną             [zł/MW] 104 970,65 8 747,55
2. Cena brutto za zamówioną moc cieplną             [zł/MW] 129 113,90
10 759,49
3. Cena netto za ciepło    [zł/GJ] 142,99
4. Cena brutto za ciepło   [zł/GJ] 175,88
5. Stawka netto opłaty stałej za usługi przesyłowe  [zł/MW] 38 781,54 53 673,43 3 231,80 4 472,79
6. Stawka brutto opłaty stałej za usługi przesyłowe       [zł/MW] 47 701,29
66 018,32
3 975,11
5 501,53
7. Stawka netto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] 17,15 25,82 17,15 25,82
8. Stawka brutto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe               [zł/GJ] 21,09 31,76 21,09 31,76
9. Cena netto nośnika ciepła [zł/m3] 75,13
10. Cena brutto nośnika ciepła [zł/m3] 92,41
11. Łączna średnia cena ciepła netto [zł/GJ] 163,80
12. Łączna średnia cena za usługi przesyłowe netto [zł/GJ] 33,91
13. Łączna średnia cena ciepła i stawki za usługi przesyłowe netto [zł/GJ] 187,99 200,38 Łączna: 197,52
14. Łączna średnia cena ciepła i stawki za usługi przesyłowe brutto [zł/GJ] 231,23 246,47 Łączna: 243,20
15. Średnia cena ciepła netto (w grupach) [zł/GJ] 163,80 163,80 163,80 163,80
16. Średnia cena ciepła brutto (w grupach) [zł/GJ] 201,47 201,47 201,47 201,47
17. Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe netto (w grupach) [zł/GJ] 24,19 36,58 24,19 36,58
18. Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe brutto (w grupach) [zł/GJ] 29,75 44,99 29,75 44,99
19. Łączny wzrost opłat:   55,51 % 46,84 % łączny: 48,28 %

 

UWAGA!

W związku z ustawą nowelizującą z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadzony będzie nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r. Zgodnie z art. 3a ust. 4 tej ustawy, w naszym systemie ciepłowniczym przy obecnie obowiązującej Taryfie dla ciepła najkorzystniejszy dla odbiorców o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy jest system rozliczeń z wykorzystaniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. W związku z tym od 1 marca 2023 będzie obowiązywał następujący cennik wieloskładnikowy dla grup I i Ia.

 

Grupa odbiorców I j.m. netto
cena za zamówioną moc cieplną (miesięcznie) zł/MW 5 544,39
cena ciepła zł/GJ 90,63
cena nośnika ciepła zł/m3 47,62
stawka opł. stałej za usługi przesyłowe (miesięcznie) zł/MW 3 231,80
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 17,15
   
Grupa odbiorców Ia j.m. netto
cena za zamówioną moc cieplną (miesięcznie) zł/MW 5 544,39
cena ciepła zł/GJ 90,63
cena nośnika ciepła zł/m3 47,62
stawka opł. stałej za usługi przesyłowe (miesięcznie) zł/MW 4 472,79
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 25,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

Średnica przyłącza  Opłata przyłączeniowa 
[w zł/mb]
Dn netto brutto
20/25  258,93 318,48
32  261,41 321,53
40  287,44 353,55
50  297,93 366,45
65  339,51 417,60
80 461,85 568,08