Cennik dla Ciebie

Prezentujemy Państwu tabelę cen i stawek obowiązuących w MPCK "Koksik" od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Zbiór cen i stawek obowiązujących w MPCK "Koksik" od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (OGD.4210.31.2019.503.XIII.Bp) (Biuletyn Branżowy URE Ciepło z 10.12.2019 r., poz. 312)

 


 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata roczna Opłata miesięczna
Grupa odbiorców Grupa odbiorców
Grupa I Grupa Ia Grupa I Grupa Ia
a b c d e f g
1. Cena netto za zamówioną moc  cieplną             [zł/MW] 90 080,09 7 506,67
2. Cena brutto za zamówioną moc cieplną             [zł/MW] 110 789,51 9 233,20
3. Cena netto za ciepło    [zł/GJ] 34,76
4. Cena brutto za ciepło   [zł/GJ] 42,75
5. Stawka netto opłaty stałej za usługi przesyłowe  [zł/MW] 21 141,39 36 266,84 1 761,78 3 022,24
6. Stawka brutto opłaty stałej za usługi przesyłowe       [zł/MW] 26 003,91 44 608,21 2 166,99 3 717,36
7. Stawka netto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] 8,18 16,80 8,18 16,80
8. Stawka brutto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe               [zł/GJ] 10,06 20,66 10,06 20,66
9. Cena netto nośnika ciepła [zł/m3] 32,31
10. Cena brutto nośnika ciepła [zł/m3] 39,74
11. Łączna cena zmienna netto za ciepło i przesył [zł/GJ] 60,16 75,84 Łączna: 72,41
12. Łczna cena zmienna brutto zaciepło i przesył [zł/GJ] 74,00 93,28 Łączna: 89,06
13. Zmienna cena netto ciepła [zł/GJ] 48,71 52,07 48,71 52,07
14. Zmienna cena brutto ciepła [zł/GJ] 59,91 64,05 59,91 64,05
15. Zmienna stawka netto opłaty za usługi przesyłowe [zł/GJ] 11,45 23,77 11,45 23,77
16. Zmienna stawka brutto opłaty za usługi przesyłowe         [zł/GJ] 14,08 29,24 14,08 29,24
17. Łączny wzrost opłat:   13,85% 6,06% łączny: 7,47%

Do pobrania

Średnica przyłącza  Opłata przyłączeniowa 
[w zł/mb]
Dn netto brutto
20/25  266,49 327,78
32  267,81 329,41
40  272,94 335,72
50  323,44 397,83
65  334,04 410,87
80 343,58 422,60