Reda... z dobrym klimatem

Druga zmiana Taryfy dla ciepła 2022

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w dniu 14.04.2021 r. decyzją nr OGD.4210.21.2022.503.XIV.WA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfa dla ciepła dla naszego przedsiębiorstwa.

Średni wzrost opłat za ciepło i usługę przesyłu i dystrybucji według nowych cen i stawek opłat wyniesie 11,93% (12,96% dla I grupy odbiorców, 11,69% dla grupy Ia).

Powody wzrostu cen i stawek opłat są następujące:

  • wzrost cen opału (z 382 na 795 zł/t),
  • wzrost opłat za emisję CO2 ustalany w oparciu o 30 ostatnich notowań giełdowych uprawnień EUA i odpowiadającym im średnim kursom zł/€ wg NBP (z 74,20 €/EUA przy kursie 4,6160 zł/€ na 76,26 €/EUA przy kursie 4,7314 zł/€).

Nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywały od 01.05.2022 r. Taryfa dla ciepła została opublikowana w dniu 14.04.2022 r. w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 243 (1503) na stronie Urzędu Regulacji Energetyki:https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

 

 

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

Jarosław Kubera