Reda... z dobrym klimatem

Informacja o aktualizacji wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w dniu 18.01.2022 r., w związku z brakiem reakcji Urzędu Regulacji Energetyki na nasz wniosek z dnia 14.12.2021 r., wystąpiliśmy z aktualizacją wspomnianego wyżej wniosku o zmianę zatwierdzonej w dniu 15.10.2021 r Taryfy dla ciepła. Jedynym powodem wniosku jest urealnienie kosztów uprawnień do emisji CO2 obejmujące 60 ostatnich notowań giełdowych.


Wnioskowany wzrost cen powinien wynieść około 10,28% (11,25% grupa 1, 10,07% grup 1a).
Termin wprowadzenia zmiany taryfy uzależniony jest od trybu postępowania Urzędu Regulacji Energetyki.

Z poważaniem:
Prezes Zarządu
Jarosław Kubera