Wskaźnik nieodwracalnej energii pierwotnej 2021 r.

Uwaga!

Nastąpiła zmiana wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wytwarzanego w naszej ciepłowni w Redzie.

Wartość tego wskażnika (WH) dla roku 2021 wynosi: 1,07.

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wykorzystuje się przy obliczaniu wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną, która jest podstawą do obliczania charakterysyki energetycznej budynków lub lokali mieszkalnych.

Wskaźnik WH jest dostępny w zakładce "Do pobrania"