Taryfa dla ciepła - 2020

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.31.2019.503.XIII.BP z dnia 10 grudnia 2019 r. zatwierdził nową Taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne "Koksik" Sp. z o.o.

Taryfa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 przez okres 12 miesięcy.

Pełny tekst taryfy wraz z decyzją Prezesa URE zamieszczoną w Biuletynie Branżowym URE Nr 312 z dnia 10 grudnia 2019 r. można pobrać z zakładki "Do pobrania" lub klikając na poniższy załącznik.

 

Informujemy, że głównym powodem zmian cen i stawek opłat za ciepło i usługi przesyłowe jest wzrost cen: uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej oraz miału węglowego.