Reda... z dobrym klimatem

Zapraszamy do kontaktu

Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne Koksik Spółka z o.o.

 

 

ul. Obwodowa 52

84-240 Reda

 tel. 58 678 35 18,

58 678 66 09

kotłownia: 607 070 862,

 

tel./fax

58 678 67 00

e-mail:

biuro@koksik.com.pl

Wybierz dział:

Sekretariat 58 678 35 18 sekretariat@koksik.com.pl

Dział eksploatacji 58 678 66 09 p.nawrot@koksik.com.pl

Prezes Zarządu 58 678 83 48 j.kubera@koksik.com.pl

Głowny Energetyk 58 678 66 09 g.szczecinski@koksik.com.pl

Główna Księgowa 58 678 36 39 ksiegowa@koksik.com.pl

Biuro czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00

Informacje prawne:

PKO – BP S.A. – O/Wejherowo, nr konta: 45 1020 1912 0000 9402 0009 5885

NIP: 588-000-79-06, REGON: P-190585585, KRS: 000008599, Kapitał zakładowy: 2 328 000,00 zł

Nr KRS: 0000085999 w VIII Wydz. Gosp. KRS Sądu Rejon. Gdańsk-Północ


Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest:  MPCK „Koksik” Sp. z o.o.
  2. Siedziba administratora danych osobowych:  ul. Obwodowa 52, 84-240 Reda
  3. Obowiązki administratora danych osobowych pełni:  Prezes Zarządu MPCK „Koksik” Sp. z o.o. w Redzie
  4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
  5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy o ochronie danych osobowych do Administratora Danych Osobowych.
  6. Zgodnie z art. 24.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych.
  7. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: biuro@koksik.com.pl, tel. 58 6783518
  8. Dane przetwarzane są w zbiorach danych osobowych, których rejestr zgłoszonych zbiorów zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych prowadzi Administrator Danych Osobowych, Rejestr jest prowadzony w formie papierowej i jest udostępniany do przeglądania w siedzibie Administratora Danych Osobowych w godzinach pracy MPCK „Koksik” Sp. z o.o..