Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z OZE w 2021 r.

Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do  miejskiej sieci ciepłowniczej w 2021 roku.

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne „Koksik” Sp. z o.o. informuje, że:

  • udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2021 wyniósłUDH = 3,4 %

Wskaźnik UDH jest dostępny w zakładce "Do pobrania"