Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD 4210.47.18.2016.2017.503.XI.KKR z dnia 23 maja 2017 r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne "Koksik" Sp. z o.o.

Taryfa będzie obowiązywała od 1 lipca 2017 przez okres 12 miesięcy.

Pełny tekst taryfy wraz z decyzją Prezesa URE zamieszczoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. Poz. 2109 można pobrać z zakładki "Do pobrania" lub klikając na poniższy załącznik.