Cennik dla Ciebie

Prezentujemy Państwu tabelę cen i stawek obowiązuących w MPCK "Koksik" od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Zbiór cen i stawek obowiązujących w MPCK "Koksik" od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (OGD.4210.18.25.2018.503.XII.WA) (DUWP z 15.12.2018 r., poz. 5138)

 


 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata roczna Opłata miesięczna
Grupa odbiorców Grupa odbiorców
Grupa I Grupa Ia Grupa I Grupa Ia
a b c d e f g
1. Cena netto za zamówioną moc  cieplną             [zł/MW] 89 070,13 7 422,51
2. Cena brutto za zamówioną moc cieplną             [zł/MW] 109 566,26 9 129,69
3. Cena netto za ciepło    [zł/GJ] 31,98
4. Cena brutto za ciepło   [zł/GJ] 39,34
5. Stawka netto opłaty stałej za usługi przesyłowe  [zł/MW] 19 302,39 38 020,30 1 608,53 3 168,36
6. Stawka brutto opłaty stałej za usługi przesyłowe       [zł/MW] 23 741,94 46 764,97 1 978,49 3 897,08
7. Stawka netto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] 6,28 16,38 6,28 16,38
8. Stawka brutto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe               [zł/GJ] 7,72 20,15 7,72 20,15
9. Cena netto nośnika ciepła [zł/m3] 39,37
10. Cena brutto nośnika ciepła [zł/m3] 48,43
11. Łączna cena zmienna netto za ciepło i przesył [zł/GJ] 52,84 71,51 Łączna: 67,38
12. Łczna cena zmienna brutto zaciepło i przesył [zł/GJ] 64,99 87,96 Łączna: 82,88
13. Zmienna cena netto ciepła [zł/GJ] 43,96 48,21 43,96 48,21
14. Zmienna cena brutto ciepła [zł/GJ] 54,07 59,30 54,07 59,30
15. Zmienna stawka netto opłaty za usługi przesyłowe [zł/GJ] 8,88 23,31 8,88 23,31
16. Zmienna stawka brutto opłaty za usługi przesyłowe         [zł/GJ] 10,92 28,67 10,92 28,67
17. Łączny wzrost opłat:   8,70 % 17,08 % łączny: 14,48 %

Do pobrania

Średnica przyłącza  Opłata przyłączeniowa 
[w zł/mb]
Dn netto brutto
20/25  121,79 149,80
32  135,58 166,76
40  167,42 205,93
50  203,61 250,44
65  158,43 194,87
80 243,53 299,54