Aktualności

UWAGA ! Właśnie została zatwierdzona nowa Taryfa dla Ciepła
20.12 2018
Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.18.15.2018.503.XII.WA z dnia 14 grudnia 2018 r. zatwierdził nową Taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne "Koksik" Sp. z o.o. T...
UWAGA - planowane przerwy w dostawie ciepła
17.04 2018
OGŁOSZENIE:  Informujemy naszych wszystkich odbiorców w Redzie, że z uwagi na konieczność wykonania prac na sieci ciepłowniczej w dniach od 25.06.2018 r. do 27.06.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby...
Wskaźnik nieodwracalnej energii pierwotnej
19.01 2018
Uwaga! Nastąpiła zmiana wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wytwarzanego w naszej ciepłowni w Redzie. Wartość tego wskażnika (WH) dla roku 2018 wynosi: 1,05. Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciep...
Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z OZE
19.01 2018
Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczon...
Modernizacja systemu odpylania kotłów WR-10
01.12 2015
Przetarg dotyczy dostawy wraz z montażem wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i elementów do Modernizacji systemu odpylania kotłów WR-10 nr 1, 2 i 3 w ciepłowni miejskiej przy ul. Obwodowej 52 w Redzie należącej d...