Aktualności

UWAGA - nowa taryfa dla ciepła
14.06 2017
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD 4210.47.18.2016.2017.503.XI.KKR z dnia 23 maja 2017 r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne "Koksik" Sp. z o.o. Taryfa będzie o...
Wskaźnik nieodwracalnej energii pierwotnej
03.02 2017
Uwaga! Nastąpiła zmiana wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wytwarzanego w naszej ciepłowni w Redzie. Wartość tego wskażnika (WH) dla roku 2016 wynosi: 1,01. Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciep...
Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z OZE
07.03 2016
Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczon...
Wskaźnik nieodwracalnej energii pierwotnej
20.01 2016
Uwaga! Nastąpiła zmiana wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wytwarzanego w naszej ciepłowni w Redzie. Wartość tego wskażnika (WH) dla roku 2015 wynosi: 1,03. Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciep...
Modernizacja systemu odpylania kotłów WR-10
01.12 2015
Przetarg dotyczy dostawy wraz z montażem wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i elementów do Modernizacji systemu odpylania kotłów WR-10 nr 1, 2 i 3 w ciepłowni miejskiej przy ul. Obwodowej 52 w Redzie należącej d...