Taryfa dla ciepła 2018

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.18.15.2018.503.XII.WA z dnia 14 grudnia 2018 r. zatwierdził nową Taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne "Koksik" Sp. z o.o.

Taryfa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 przez okres 12 miesięcy.

Pełny tekst taryfy wraz z decyzją Prezesa URE zamieszczoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 5138 można pobrać z zakładki "Do pobrania" lub klikając na poniższy załącznik.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że głównym powodem zmian cen i stawek opłat za ciepło i usługi przesyłowe jest wzrost cen: uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej oraz miału węglowego.